Planteforædling

Planteforædling er i dag en vigtig del af udviklingsarbejdet for mange producenter. Med dine egne sorter står du ekstra stærkt i forhold til konkurrerende kunder, og måske kan dine sorter også markedsføres udenfor Europa.


Jeg kan hjælpe dig med planteforædlingen. Mine mange års arbejde med planteforædling har resulteret i nye serier af prydplanter med høj prydværdi og forbedrede, dyrkningsmæssige egenskaber såsom sygdomsresistens og naturlig kompakthed bl.a. ved krydsning med vildarter.

Jeg har bl.a. udviklet nye sorter af Ajania, Aster, Campanula, Hebe, Hydrangea, Kalanchoe, Mandevilla, Osteospermum, Pelargonium, Tacitus, potteroser samt andre kulturer.


Hebe

I 2013 vil udviklingsarbejdet mest fokusere på udvikling af nye kompakte sorter samt en eksklusiv serie af større planter.


Sortsudviklingen sker for Gartneriet Kjærgårdsminde ApS i samarbejde med producentgruppen Addenda. På nuværende tidspunkt har udviklingsarbejdet resulteret i 7 nyhedsbeskyttede sorter i EU, og vi er blandt de førende forædlere på verdensplan indenfor kulturen.


Forædlingsarbejdet vil i 2013 også rette sig mod udvikling af nye grønsagssorter og spiselige, vilde planter.


To prisvindende Hebe-sorter

Den autentiske Hebe-sort “Zeastar”, udviklet af Nissen Consult for Gartneriet Kjærgårdsminde, vandt i januar 2013 den eftertragtede nyhedspris, Floradania Innovation Award, på verdens største plantefagmesse i Essen, Tyskland.

Ud over plantens lavendelblå, store blomsterstande og det unikke look, som er et helt nyt udtryk indenfor Hebe-kulturen, lagde dommerne vægt på sortens modstandsdygtighed og lange blomstringsperiode. At sorten kan produceres miljøvenligt pga. dens gode plantesundhed blev også vægtet positivt.


Jeg har erfaring med alle faser af forædlingsprocessen, hvor mine input altid tilpasses kundens behov. Opgaverne kan være botanisk research, indsamling af sorter/vildarter til forædlingsprogrammer, planlægning af forædling, krydsbestøvning, frøhøst, såning, selektion, tests og afprøvning i produktionen.


Nyhedsbeskyttelse, CPVO

Jeg udarbejder også alle dokumenter vedr. nyhedsanmeldelse, såvel i Europa (CPVO) som oversøisk i Japan, USA med flere andre lande.

Med global nyhedsanmeldelse får du optimal mulighed for at indhente licensindtægter fra hele verden og høste frugterne af dit forædlingsarbejde.Two price winning Hebe cultivars from Nissen Consult in 2013!

Hebe 'Emma' is the winner of Glazen Tulp Award, FloraHolland, as best market introduction in the category of garden plants 2013.

"Truly an innovative product and an excellent autumn plant for the patio", said the jury and spoke very positively about the full structure of 'Emma' and its abundant flowers.

'Emma' is bred by Nissen Consult for Gartneriet Kjærgårdsminde and grown by Addenda growers.

Another outdoor price winner! Hebe 'Zeastar' nominated as best outdoor, Floradania Innovation Award at IPM, 2013!


Queen Kalanchoe

Queen Kalanchoe stands out for ethylene resistance. New study shows Knud Jepsen a/s Kalanchoe have the longest, flowering life. Please read my article here. 

(PDF-version).
Nissen Consult - Dorte K. Rhode Nissen - Ristrupvej 31 - 8471 Sabro

Phone: +45 86 94 86 38 - Mobile: +45 20 16 69 11 - donis@post.tele.dk


Webdesign: steen@ulnits.dk

 
Nissen ConsultNissen_Consult.html
Planteforædling
Urban GreenUrban_Green.html
FormidlingFormidling.html
ProduktudviklingProduktudvikling.html
Nissen Consult