Nissen Consult, ved cand. scient. Dorte K. Rhode Nissen, er en vidensbaseret konsulentvirksomhed, der i mere end 20 år har arbejdet med innovation, udvikling af nye planteprodukter og fundraising.


Nissen Consult beskæftiger sig også med rådgivning om produktion af innovative fødevarer som f.eks. vilde, nordiske planter, nye grøntsager, bær og medicinplanter, som matcher tidens krav til sunde, klima- og miljøvenlige fødevarer.


Nissen Consult fungerer som kreativ idéskaber, sparringspartner og fundraiser for en række udviklingsprojekter primært indenfor gartneri og landbrug, hvor der kan indhentes støtte fra fx Ministeriet for NaturErhverv eller Realdania.


Nissen Consult beskæftiger sig også med bæredygtige, tværfaglige innovationsprojekter indenfor byudvikling. Har sammen med Gartneriet 3kanten og arkitekterne 3xN dannet konsortiet Urban Green, der designer og udvikler grønne tage som naturlige biotoper.


De er sammensat af et bredt spektrum af vilde, danske plantearter, der bringer vild skønhed, natur og biodiversitet ind i byerne.


- Keep it wild!

Dorte
Klik her for at se mit CV
Nissen Consult - Dorte K. Rhode Nissen - Ristrupvej 31 - 8471 Sabro

Phone: +45 86 94 86 38 - Mobile: +45 20 16 69 11 - donis@post.tele.dk


Webdesign: steen@ulnits.dk

 
Nissen Consult
PlanteforædlingPlantefordling.html
Urban GreenUrban_Green.html
FormidlingFormidling.html
ProduktudviklingProduktudvikling.html
Nissen Consult